Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), jest najważniejszym elementem Next Generation EU - programu, okrzykniętego już wcześniej nowym planem Marshalla dla Europy mającego na celu doprowadzenie do jak najszybszego odbudowania mocno nadszarpniętych przez pandemię koronawirusa gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej. Budżet RRF wynosi ponad 670 mld euro.

 

Fundusze te mają zostać przeznaczone na wsparcie inwestycji, reform publicznych, transformacji ekologicznej i cyfrowej, przygotowania się na wypadek sytuacji kryzysowych, a także działań na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Środki z niniejszego Instrumentu, dostępne w postaci dotacji oraz pożyczek – mogą być także przeznaczone na projekty zbliżone, których realizacja rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2020 roku bądź później. Środki z RRF dostępne będą przez okres trzech lat.

 

W ramach wsparcia finansowanie mogą otrzymać krajowe plany dotyczące odbudowy i zwiększania odporności w zakresie najważniejszych dziedzin polityki Unii Europejskiej, m.in.: transformacji cyfrowej, zielonej transformacji, konkurencyjności czy spójności gospodarczej.

 

Plany krajowe muszą uwzględniać wydatkowanie na poziomie przynajmniej 37% budżetu na klimat oraz co najmniej 20% na działania związane z rozwojem cyfryzacji.  Co ważne plany krajowe muszą uwzględniać trwałe skutki społeczne oraz gospodarcze, a także mają obejmować kompleksowe reformy i stabilne pakiety inwestycyjne, przy czym nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

0.248s / 4223.16 kB / 217 inc