Aktualności

Sądy uchylają kary nałożone przez organy inspekcji sanitarnej


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję sanepidu nakładającą karę 5.000 zł za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. W uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie wskazuje, że nie było podstaw prawnych do nałożenia na skarżącego obowiązku uregulowanego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., a w konsekwencji ukarania go za jego niewypełnienie.  CZYTAJ DALEJ »

Ograniczenie pracy sądów w czasie epidemii koronawirusa, a upływ terminów procesowych


Wybuch pandemii koronawirusa spowodował wprowadzenie ograniczeń w wielu sferach życia. Skutki tej pandemii dotknęły również wymiar sprawiedliwości, w szczególności w zakresie funkcjonowania sądów. CZYTAJ DALEJ »

Kolejne zmiany w zakresie AML dla przedsiębiorców – nowe podmioty obowiązane i dalsze środki bezpieczeństwa


Polski ustawodawca, wciąż starając się dostosować krajowe przepisy do unijnej dyrektywy AML V, po raz kolejny zajmie się nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. CZYTAJ DALEJ »

E-licytacja nieruchomości


W grudniu 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w procedurze cywilnej. Przepisy przewidują m.in. wprowadzenie e-licytacji nieruchomości, na wzór obowiązującej już e-licytacji ruchomości.  CZYTAJ DALEJ »

Zmiany w tzw. uldze mieszkaniowej


W dniu 29 grudnia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 roku z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Termin został wydłużony z 2 do 3 lat, a więc upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku. CZYTAJ DALEJ »

Z tarczą albo na tarczy - Tarcza branżowa 6.0


We wtorek 15 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ostateczna wersja nowej tarczy branżowej. Dzięki przyjęciu poprawek senackich, finalnie pomocą objęci zostaną przedsiębiorcy reprezentujący aż 40 branż. CZYTAJ DALEJ »

Kolejne branże zobowiązane do wymiany kas fiskalnych w 2021 roku


Od blisko roku przedsiębiorcy z pierwszych branż wytypowanych przez Ministerstwo Finansów korzystają z kas fiskalnych online czyli takich komunikujących się bezpośrednio z Centralnym Repozytorium Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wraz z początkiem stycznia 2020 roku obowiązek taki dotyczy stacji benzynowych i warsztatów samochodowych. CZYTAJ DALEJ »

Życzenia Świąteczne


Drodzy Klienci i Przyjaciele, Życzymy Wam zdrowych, spokojnych Świąt. CZYTAJ DALEJ »
0.269s / 9120.83 kB / 222 inc