Aktualności

Nowa osoba w firmie


Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu dołączyła Izabela Sawczuk. CZYTAJ DALEJ »

Ocena ważności umowy kredytu. Czy czeka nas zmiana linii orzeczniczej w sprawach frankowych?


W ostatnich tygodniach podano do publicznej wiadomości uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 382/18. Wyrok ten może potencjalnie wywrzeć duży wpływ na dalsze kształtowanie się linii orzeczniczej w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych...  CZYTAJ DALEJ »

Pierwsza kara pieniężna za niesporządzenie oceny ryzyka, czy będą następne?


4 maja 2020 roku Ministerstwo Finansów opublikowało informację o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”)... CZYTAJ DALEJ »

Spory frankowe. Kłopoty ze stosowaniem stawki LIBOR przy odfrankowieniu kredytu.


Nie ulega wątpliwości, że skomplikowanych i nierozstrzygniętych jeszcze zagadnień w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych będzie przybywać. Dostrzegają je nie tylko pełnomocnicy stron, ale także sami sędziowie, którzy wciąż orzekają bardzo różnie... CZYTAJ DALEJ »

COVID-19, a wykonywanie poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej


COVID-19, a wykonywanie poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej   Celem zwalczania epidemii COVID-19 wprowadzono w Polsce szereg ograniczeń dotyczących życia codziennego, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust bądź obowiązkowe kwarantanny dla osób wracających zza granicy. Wszystkie te działania mają na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2...  CZYTAJ DALEJ »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w czasie pandemii – jak realizować obowiązki ustawowe?


Wobec złożonej sytuacji ekonomicznej oraz dynamicznych zmian prawnych, wiele podmiotów decyduje się na wstrzymanie prowadzonej działalności lub zawiesza ją na czas trwania pandemii...  CZYTAJ DALEJ »

Ranking wolności prasy 2020


W tegorocznym rankingu wolności prasy Polska znalazła się na 62 miejscu... CZYTAJ DALEJ »

Blisko 700 tyś. wniosków o odroczenie spłaty rat kredytów


Do banków wpłynęło blisko 700 tyś. wniosków, zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców, o odroczenie spłaty rat kredytów...  CZYTAJ DALEJ »
0.156s / 4407.48 kB / 222 inc