Prawo Pracy

Praktyka prawa pracy zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie szeroko rozumianych spraw pracowniczych. Wpieramy Klientów na każdym etapie procesu zatrudniania pracowników, rozwiązywania umów o pracę i zmiany stosunku pracy, w celu ograniczenia ryzyka w sprawach wynikających z relacji pracowniczych. Świadczymy usługi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Oferujemy bieżące doradztwo prawne i podatkowe z zakresu spraw pracowniczych, z uwzględnieniem reprezentacji w negocjacjach, sporach i mediacjach.

Doradzamy Klientom w ramach przygotowywania dopasowanych do indywidualnych potrzeb umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, w tym także umów o zakazie konkurencji.

Świadczymy usługi w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, doradzając Klientom w ramach zwolnień grupowych i indywidualnych, oferując pomoc w negocjacjach układów zbiorowych i z reprezentacją związków zawodowych.

0.506s / 5934.00 kB / 215 inc