Rozwiązywanie sporów

W OP specjalizujemy się nie tylko w konwencjonalnych postępowaniach prowadzonych przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przez organami administracji, europejskimi trybunałami, lecz także w reprezentowaniu naszych Klientów w ramach negocjacji, mediacji czy arbitrażu. 

Rozumiemy naszych Klientów i prowadzony przez nich biznes. Spory sądowe i arbitrażowe to czas i pieniądze, które mogłyby zostać spożytkowane przez naszych Klientów w innych przestrzeniach bieżącej działalności.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczanie interesu prawnego Klienta i w miarę możliwości pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku gdy postępowanie sądowe stanie się jednak nieuniknione, podejmujemy działania zmierzające do jak najszybszego i najbardziej efektywnego rozwiązania sporu. 

 

0.274s / 9334.95 kB / 215 inc