WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej. Nasze usługi świadczymy m.in. dla firm z sektora motoryzacyjnego, finansowego, dóbr luksusowych, FMCG, farmaceutycznego i kosmetycznego, nowych technologii, medialnego oraz reklamowego.

Specjalizujemy się w szczególności w zagadnieniach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz praw autorskich. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o uzyskanie oraz utrzymanie ochrony praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Świadczymy również kompleksowe doradztwo prawne w postepowaniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony renomy przedsiębiorstw, nieuczciwej reklamy, a także ochrony know-how. 

W ramach powyższej dziedziny, do najczęstszych działań powierzanych naszej Kancelarii należą:

 • opracowywanie spójnej strategii ochrony marki oraz praw wyłącznych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z komercjalizacją praw na dobrach niematerialnych klientów oraz wsparcie audytowe/due diligence w tym zakresie,
 • rejestrowanie praw własności intelektualnej, w tym prowadzenie badań oraz sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie zdolności rejestrowej, a także zażądanie portfoliami tych praw,
 • prowadzenie postępowań spornych dotyczących praw własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz EUIPO i wyższymi instancjami europejskimi,
 • prowadzenie sporów związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej, praw autorskich oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym,

Nasze usługi obejmują także:

 • wsparcie w uzyskaniu patentu na wynalazek w trybie krajowym (UPRP), europejskim (EPO),
 • prowadzenie postępowań spornych w sprawach wynalazków przed UPRP i EPO,
 • reprezentowanie klientów przed sądami w postępowaniach z tytułu naruszeń patentów,
 • opracowywanie umów dotyczących patentów, w tym m.in. w zakresie ich wdrożenia i komercjalizacji.
 • obsługa transakcji, których przedmiotem jest obrót patentami,
 • przygotowywanie kompleksowych strategii ochrony rozwiązań technicznych.

 

0.471s / 5941.77 kB / 215 inc