WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej. Nasze usługi świadczymy m.in. dla firm z sektora motoryzacyjnego, dóbr luksusowych, FMCG, farmaceutycznego i kosmetycznego, nowych technologii, medialnego oraz reklamowego. Nasi Prawnicy specjalizują się w szczególności w zagadnieniach związanych z ochroną oznaczeń odróżniających, w tym znaków towarowych, a także wzornictwa przemysłowego.

Świadczymy również kompleksowe doradztwo prawne w postepowaniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony renomy przedsiębiorstw, nieuczciwej reklamy, a także ochrony know-how. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o uzyskanie oraz utrzymanie ochrony praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie.

W ramach powyższej dziedziny, do najczęstszych działań powierzanych naszej Kancelarii należą:

  • opracowywanie spójnej strategii ochrony marki oraz praw wyłącznych;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z komercjalizacją praw na dobrach niematerialnych klientów oraz wsparcie audytowe/due diligence w tym zakresie;
  • rejestrowanie praw własności przemysłowej, w tym prowadzenie badań oraz sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie zdolności rejestrowej, a także zażądanie portfoliami tych praw;  ;  
  • prowadzenie postępowań spornych dotyczących praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz EUIPO i wyższymi instancjami europejskimi;
  • prowadzenie sporów związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.
0.260s / 9347.62 kB / 215 inc