Zarządzanie WIERZYTELNOŚCIAMI

 

Nasi Prawnicy specjalizują się, także na zasadzie współpracy z firmami zewnętrznymi, w zapewnianiu wsparcia w zakresie windykacji wierzytelności, obejmującego wszystkie sektory prawa. Szczycimy się szybkim i sprawnym działaniem i niezrównanym poziomem obsługi Klienta. Od kilkunastu lat nasi Prawnicy świadczą usługi na rzecz banków, firm ubezpieczeniowych, dostawców usług, wynajmujących powierzchnie handlowe i biurowe, syndyków oraz dostawców usług finansowych. Ze swojej strony zapewniamy świadczenie usług dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania, zaczynając od działań polubownych, przypominając o zobowiązaniu, dalej poprzez etap sądowy i uzyskanie tytułu wykonawczego, aż do zaspokojenia roszczeń na etapie egzekucji lub w postępowaniu upadłościowym.

W swojej codziennej pracy zapewniamy naszym Klientom dedykowane zespoły specjalistów nie tylko z prawa ale także z różnych dziedzin gospodarki i życia. Na co dzień współpracujemy z grupą starannie wybranych i zweryfikowanych komorników sądowych posiadających swoje rewiry w każdej apelacji w Polsce. Posiadamy także bogatą bazę syndyków oraz osób zajmujących się kompleksową wyceną majątku dłużnika poczynając od ruchomości poprzez nieruchomości, a na wycenie przedsiębiorstw kończąc.

W zależności od charakteru powierzonych nam spraw, naszą codzienną działalność wspierać mogą także biura detektywistyczne oraz podmioty wyspecjalizowane w czynnościach terenowych. Współpracujemy także z podmiotami specjalizującymi się w odzyskiwaniu należności od obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Świadczymy usługi windykacyjne na następujących  etapach:

  • Skip tracing
  • etap polubowny
  • monitoring płatności
  • etap sądowy
  • etap przed egzekucyjny
  • egzekucja komornicza
  • postępowania upadłościowe
  • działania niestandardowe:(np. weryfikacja stanu majątku dłużnika, wycena nieruchomości).
0.247s / 8040.16 kB / 215 inc