NASZ Zespół
Alicja Siemińska
ASYSTENTKA RECEPCJI

JĘZYKI:

polski, angielski

EDUKACJA:

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

E: a.sieminska@orlikpartners.com

Alicja Siemińska ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jako Asystentka w Warszawskich Kancelariach Prawnych.

0.239s / 8206.92 kB / 215 inc