NASZ Zespół
Anna Kulińska
STAŻYSTKA
JĘZYKI:
polski, angielski

EDUKACJA:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
 

E: a.kulinska@orlikpartners.com

Anna Kulińska jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W czasie studiów aktywnie wspiera działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UKSW. Należała również do studenckiego koła postępowania cywilnego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmujące przygotowywanie analiz prawnych, bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz obsługę prawną osób fizycznych w zakresie rozwiązywania sporów, zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

 

0.236s / 8210.66 kB / 215 inc