NASZ Zespół
Hubert Otwinowski
APLIKANT ADWOKACKI | PRAWNIK

JĘZYKI:

polski, angielski

CZŁONKOSTWO:

Izba Adwokacka w Warszawie

EDUKACJA:

Uniwersytet Łódzki (Magister Prawa, 2018)

KONTAKT:

T: + 48 690 281 318

E: h.otwinowski@orlikpartners.com

Hubert Otwinowski posiada doświadczenie w obsłudze klientów z sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz spraw z zakresu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, reprezentując jedną z czołowych instytucji finansowych w kraju w sporach z kredytobiorcami.

 

Reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, cywilnych, karnych (w tym karnoskarbowych), administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

 

Przed przystąpieniem do Orlik & Partners, Hubert zdobywał doświadczenie w warszawskich kancelariach, świadcząc bieżącą obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych, biorąc udział w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych na etapie przedsądowym i sądowym.

0.194s / 5425.17 kB / 216 inc