NASZ Zespół
Magdalena Hendożko
ASYSTENTKA

KONTAKT: 

T: +48 515 535 198

E: m.hendozko@orlikpartners.com

Magdalena Hendożko ukończyła studia magisterskie na kierunku Polityka Społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w warszawskiej kancelarii komorniczej. 

0.289s / 5963.27 kB / 216 inc