NASZ Zespół
Szymon Suchcicki
ADWOKAT | PARTNER

JĘZYKI:
polski, angielski

CZŁONKOSTWO:
Izba Adwokacka w Warszawie

EDUKACJA:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (Magister Prawa, 2012)

KONTAKT:
T: +48 508 215 234

E: s.suchcicki@orlikpartners.com

Szymon Suchcicki posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów profesjonalnych, w szczególności banków i instytucji finansowych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych, w tym także w sporach prawa mediów. Reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, cywilnych, karnych (w tym karnoskarbowych), administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz przed organami administracji publicznej. Od 10 lat aktywnie wspiera banki oraz instytucje finansowe w sprawach karnych, cywilnych oraz gospodarczych, w tym także w sporach dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz „ubezpieczeń niskiego wkładu własnego”. 

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych oraz restrukturyzacyjnych, w tym także w egzekucji należności trudnych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości. Wspiera wierzycieli także przy wnoszeniu skarg pauliańskich, dochodzeniu roszczeń względem wspólników spółek osobowych i członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Szymon zbudował i nadzorował pracę zespołu zarządzania wierzytelnościami obsługującego kilka tysięcy spraw o zapłatę, jest także autorem wielu nowatorskich rozwiązań związanych z podnoszeniem efektywności prowadzonych postępowań egzekucyjnych. 

Przez wiele lat pracował w jednej z największych i wiodących kancelarii prawnych zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Uczestniczy jako prelegent w szkoleniach, konferencjach oraz wykładach dla przedstawicieli sektora bankowego, a także dla dziennikarzy i studentów. Ponadto Szymon zajmuje się zagadnieniami związanymi z wolnością mediów, szeroko rozumianą mową nienawiści oraz wolnością sumienia i wyznania.

0.185s / 5065.06 kB / 216 inc