Політика конфеденційності

 

1. Загальні відомості

 1. Наведена вище Політика конфіденційності («Політика») встановлює правила обробки персональних даних користувачів веб-сайту («Користувачі»), що працюють на http://www.orlikpartners.com/ («Веб-сайт»), а також інших осіб, зазначених в цій Політиці Orlik & Partners Adwokacka Spółka Partnerska з місцезнаходженням у Варшаві (00-480), вул. Wiejska 11 / 8, номер KRS 0000901801, номер NIP 7010965004, номер REGON 385326536.

 

2. Інформація про обробку персональних даних

 1. Адміністратором Ваших персональних даних є Orlik & Partners Adwokacka Spółka Partnerska із зареєстрованим офісом у Варшаві (00-480), вул. Wiejska 11 / 8, номер KRS 0000901801, номер NIP 7010965004, номер REGON 385326536, є постачальником послуг Веб-сайту в рамках::

 

Суб'єкт, якого стосується обробка даних

Мета обробки даних та правові основи

Користувач

Обробка даних для статистичних та аналітичних цілей, яка може вплинути на покращення якості послуг, що надаються через Веб-сайт.

 

Підставою для виконання договору про надання електронних послуг є ст. 6 сек. 1 літ. b) і f) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також скасування Директива 95/46 / EC (Загальний регламент про захист даних), «GDPR»

Особа, яка претендує на роботу в Компанії або співпрацю з Компанією

Реалізація процесу працевлаштування: (i) у разі трудового договору - відповідно до ст. 22 (1) Закону від 26 червня 1974 року – Трудовий кодекс, (ii) у разі цивільно-правового договору - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. b GDPR, (iii) у разі майбутніх процесів найму - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. а) GDPR (у разі добровільної згоди на обробку персональних даних)

Особа, яка претендує на стажування в Компанії

Здійснення процесу працевлаштування та майбутнього працевлаштування - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. a) і b) GDPR.

Підписник newsletter

Інформація про зміни законодавства, галузеві події та поточну діяльність Компанії - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. а) GDPR (у разі добровільної згоди на обробку даних)

Фізична особа ФОП, яка уклала з Компанією договір або до цього на її вимогу вчинялися дії до укладення договору

Виконання зобов'язань договорів, укладених з Компанією, зокрема тих, що випливають з положень податкового законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються бухгалтерського обліку відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. c GDPR.

 

Виконання договору, укладеного Суб'єктом з Компанією, або вчинення дій на вимогу Суб'єкта до укладення договору - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. b GDPR. Дозвіл контактної особи до укладання договору, а також протягом строку дії договору, встановлення, розслідування чи захист від можливих претензій - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f) GDPR

 

 1. З усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних, ви можете зв’язатися з нами в електронному вигляді за адресою odo@orlikpartners.com.
 2. Одержувачами персональних даних можуть бути - лише в особливо виправданих випадках, тобто коли це необхідно та в необхідному обсязі - суб'єкти, які співпрацюють з Компанією в рамках послуг, що надаються Компанії, а також підтримують поточні бізнес-процеси Компанії, зокрема суб'єкти, що надають ІТ-послуги, юридичні та кур'єрські послуги.
 3. Якщо обробка даних здійснюється на основі добровільно наданої згоди, персональні дані зберігатимуться до тих пір, поки згода на обробку персональних даних не буде відкликана для конкретних, явних і законних цілей.
 4. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який час. Для відкликання згоди на обробку даних необхідно надіслати запит на адресу odo@orlikpartners.com.
 5. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
 6. У випадках, коли обробка даних необхідна для виконання договору, стороною якого ви є, або для виконання дій на ваш запит, до укладання договору ваші персональні дані оброблятимуться протягом дії договору, а після цього періоду — протягом строк позовної давності можливих вимог, що випливають із загальнозастосовних положень законодавства.
 7. Якщо обробка даних необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на Компанію, ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, що випливає із загальнозастосовних положень законодавства.
 8. У ситуації, коли обробка необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує Компанія або третя сторона, ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких ці дані обробляються або на час для заперечення проти обробки персональних даних у рамках обробки персональних даних для цих цілей.
 9. Якщо персональні дані обробляються на підставі згоди суб’єкта даних, надання персональних даних є добровільним. Ненадання даних призведе до неможливості надання послуги, якщо умовою надання цієї послуги є згода.
 10. Якщо персональні дані обробляються для цілей, необхідних для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття дій на вимогу суб’єкта даних до укладання договору, надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладення договір з Компанією.
 11. У ситуації, коли обробка персональних даних необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на Компанію, надання персональних даних є законодавчою вимогою.
 12. Якщо персональні дані обробляються для цілей, які випливають із законних інтересів, переслідуваних Компанією або третьою стороною, надання персональних даних є добровільним, але необхідним для досягнення цих цілей.
 13. У зв’язку з обробкою персональних даних ви маєте право:

-доступу до ваших персональних даних, а також право на підтвердження того, чи обробляються ваші персональні дані,

-у разі обробки даних право на доступ до них, а також на отримання копії персональних даних, які обробляються,

-виправлення персональних даних, включаючи право вимагати від Компанії негайного виправлення неправильних персональних даних,

-обмеження на обробку персональних даних,

-видалення персональних даних,

-перенесення даних,

-заперечувати проти обробки персональних даних для цілей законних інтересів, які переслідує Компанія відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f) GDPR, якщо Компанія не продемонструє наявність дійсних, юридично дійсних підстав для обробки, що переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних, або підстав для встановлення, розслідування чи захисту претензій,

-подання скарги до контролюючого органу у сфері захисту персональних даних – Голови Управління із захисту персональних даних, якщо ви вважаєте, що обробка даних суперечить положенням загально чинного законодавства.

3. Порядок реалізації прав осіб, яких стосується обробка персональних даних.

 1. Кожна фізична особа («Заявник») має право вимагати від Компанії реалізувати права, зазначені в пункті 3 (а). k Політика.
 2. Запити будуть виконуватися Компанією відповідно до положень GDPR. У зв’язку з вищевикладеним, у випадках, визначених положеннями GDPR, права, зазначені в п. 3 літ. k Політики можуть не мати права на суб'єкт даних, або заявка буде оброблятися за плату для покриття витрат на її впровадження.
 3. Заявку необхідно подати на адресу odo@orlikpartners.com.
 4. Якщо Компанія не обробляє персональні дані Заявника (за винятком ситуації, пов’язаної з обробкою персональних даних для цілей самої заявки), Заявника буде повідомлено про це, а дані Заявника, отримані в результаті подання додаток буде негайно видалено.
 5. Компанія негайно після отримання заявки повідомляє про цей факт Заявника та розміщує інформацію про заявку в обліковому записі, який нею ведеться.
 6. Компанія має право перевірити особу Заявника. Неможливість ефективної перевірки особи Заявника з причин, за які несе відповідальність Заявник, може означати, що Компанія не виконує подану заявку, про що Заявника буде негайно повідомлено.
 7. Компанія надає Заявнику відповідь на заявку не пізніше одного (1) місяця з дати отримання заяви. У разі складних заяв (наприклад, які потребують великої роботи з боку Компанії), зазначений вище термін може бути продовжений до двох (2) місяців, про що Заявника буде негайно повідомлено Компанією.
 8. Для реалізації права на доступ до даних Заявнику надаються його дані, які підлягають обробці, у межах запиту, а також: (i) мета обробки, (ii) категорії персональних даних. підлягають обробці, (iii) інформація про одержувачів або категорії одержувачів, яким дані є персональними даними, була або буде розкрита, зокрема про одержувачів у третіх країнах або міжнародних організаціях, (iv) період зберігання персональних даних, а якщо його неможливо визначити, спосіб визначення цього терміну, (v) відомості про прийняття рішень автоматизованими засобами, зокрема щодо профілювання та відповідну інформацію про принципи їх прийняття, а також про значення та передбачувані наслідки такої обробки для суб’єкта даних, (vi) про право вимагати від Компанії виправити, видалити або обмежити обробку персональних даних, а також заперечити проти такої обробки (у разі, якщо таке п. законно застосовні), (vii) якщо персональні дані не були зібрані від суб’єкта даних – будь-яка доступна інформація про їх джерело, (viii) право подати скаргу до контролюючого органу.
 9. У питаннях, пов’язаних із реалізацією права на доступ до даних та права на їх передачу, до відповіді, наданої Заявнику, додається копія персональних даних, що стосуються нього, у загальновідомих і доступних машиночитаних форматах.
 10. Усі скарги, пов’язані з виконанням цієї процедури, необхідно подавати в письмовій формі за адресою: вул. Wiejska 11 / 8, 00-480 Варшава або в електронному вигляді на адресу odo@orlikpartners.com.
 11. Скарга, адресована Компанії, буде розглянута без невиправданих затримок, але не пізніше 7 (семи) днів з дня її вручення, про що Заявника буде негайно повідомлено. Заявника також повідомляється про надходження скарги. Інформація про скаргу включається в записи, які веде Посадовець із захисту даних.

4. Політика щодо файлів cookie | Системні журнали

 1. Коли Користувач підключається до Веб-сайту, інформація про номер (включаючи IP-номер) та тип кінцевого пристрою Користувача, з якого Користувач підключається до Веб-сайту, з’являється в системних журналах Веб-сайту.
 2. Компанія, відповідно до законодавства, також оброблятиме дані щодо номера (включаючи IP-номер) та типу кінцевого пристрою Користувача, а також часу підключення вищезазначеного. людей з Веб-сайтом, а також інші оперативні дані щодо діяльності Користувача. Наведені вище дані обробляються, зокрема, для технічних цілей та для збору загальної статистичної інформації.
 3. Веб-сайт може використовувати файли cookie (так звані невеликі текстові файли, які надсилаються на пристрій Користувача, ідентифікуючи його у спосіб, необхідний для спрощення або скасування певної операції) для збору інформації, пов’язаної з використанням Веб-сайту Користувачем. Файли cookie дозволяють, зокрема, підтримувати сеанс Користувача, адаптувати роботу сторінок до вподобань Користувача Веб-сайту до потреб Користувача, а також створювати статистику перегляду підсторінок Веб-сайту.
 4. Користувач може змінити налаштування файлів cookie в будь-який час.
 5. Для цього слід змінити налаштування браузера для файлів cookie. Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або повідомляти про кожен їх запис на пристрої Користувача.
 6. Інформацію про можливість та методи зміни налаштувань cookie в найпопулярніших веб-браузерах можна отримати за адресою:

 

- Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

-  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

- Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;

 

5. Кінцеві положення

 1. Компанія докладає всіх зусиль, щоб забезпечити Користувачам найвищий рівень безпеки під час використання Веб-сайту.
 2. Про будь-які події, що впливають на безпеку передачі інформації, слід повідомляти на адресу odo@orlikpartners.com.
 3. Компанія залишає за собою право розкривати обрану інформацію про Користувача компетентним органам або третім особам, які подають запит на таку інформацію, на відповідній правовій основі та відповідно до чинного законодавства.
 4. За винятком випадків, зазначених у цій Політиці, персональні дані не будуть розголошуватися жодній третій стороні чи органу без згоди суб’єкта даних.

 

0.211s / 6012.12 kB / 214 inc