COMPLIANCE & investigations

Nieustanne zmiany przepisów prawa związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych, powodują, że regulacje w zakresie compliance stają się z roku na rok coraz bardziej skomplikowane. W konsekwencji powyższego przedsiębiorcy działający w każdym sektorze polskiej gospodarki zobowiązane są podejmować wzmożone działania proceduralne w wielu aspektach prowadzonej przez siebie działalności.

W tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym przedsiębiorcy coraz więcej uwagi poświęcają na zbudowaniu bądź rozwinięciu efektywności systemu zarządzania zgodnością i nadużyciami zarówno na poziomie regulacji krajowych jak i międzynarodowych oraz na opracowaniu bądź udoskonaleniu posiadanych już procedur.

W związku z powyższym, w ramach OP z powodzeniem funkcjonuje zespół, w skład którego wchodzą Prawnicy, a także niezależni konsultanci, którzy doradzają w jaki sposób uzyskać najwyższe standardy zgodności oraz poziomu bezpieczeństwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym także w ujęciu międzynarodowym.

Adwokat Konrad Orlik jest redaktorem i współautorem publikacji zatytułowanej „Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia” wydanej przez wydawnictwo Infor Biznes, w ramach serii Firma i Prawo, jak również autorem szeregu innych publikacji prasowych z compliance.

0.192s / 5882.65 kB / 215 inc