Aktualności

Przewodnik po M&A - Russian roulette, Texas shoot out, a może Dutch auction, czyli jak wyjść z impasu we wspólnym przedsięwzięciu


Przewodnik po M&A - Russian roulette, Texas shoot out, a może Dutch auction, czyli jak wyjść z impasu we wspólnym przedsięwzięciu Podmioty zamierzające wspólnie zrealizować dany projekt często decydują się na umowne określenie swoich relacji, praw oraz obowiązków. W tym celu zazwyczaj zawierają umowę o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture agreement). Najprościej, joint venture agreement można określić jako to porozumienie, na podstawie którego dwie lub więcej stron podejmuje współpracę w celu wykonania określonego zadania, realizacji projektu lub prowadzenia określonej działalności. W modelowym rozwiązaniu, w ramach tej współpracy, każdy z partnerów JV wykonuje określone czynności. Niekiedy w wyniku nawiązania współpracy jej strony realizują przedsięwzięcie poprzez spółkę projektową (special purpose vehicle - SPV) – spółka specjalnego przeznaczenia), w której uczestniczą jako jej wspólnicy. Partnerzy joint venture nie muszą mieć jednak tożsamych celów. W klasycznym joint venture wszyscy wspólnicy mają decydujący głos w sprawie istotnych kwestii realizowanego projektu. Jak można się domyślać, nie w każdym przypadku tacy partnerzy są w 100% zgodni. CZYTAJ DALEJ »

Przewodnik po M&A – cena


Przewodnik po M&A – cena Jedną z najważniejszych kwestii w każdej transakcji M&A jest określenie ceny za jej przedmiot. Z uwagi na to, że przedmiotem M&A jest zazwyczaj działające przedsiębiorstwo, określenie ceny pomiędzy stronami niejednokrotnie bywa niełatwym zadaniem. W praktyce do określenia wysokości ceny stosuje się dwa standardowe modele, oczywiście z odpowiednimi modyfikacjami wynikającymi z charakteru danej transakcji. CZYTAJ DALEJ »

Kolejna edycja dofinansowania w ramach programu Ideas Powered for Business SME Fund będzie dostępna również w 2024 r.


Kolejna edycja dofinansowania w ramach programu Ideas Powered for Business SME Fund będzie dostępna również w 2024 r. Kilka słów o programie Ideas Powered for Business SME Fund jest inicjatywą Komisji Europejskiej prowadzoną przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu zapewnienia wsparcia finansowego europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w ramach programu dopłat do działań związanych z własnością intelektualną, tj. uzyskania praw wyłącznych do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. CZYTAJ DALEJ »

Dobre rady dla uczestników przetargów publicznych cz. 2


Czerpiąc naukę z przysłowia, że dobrze uczyć się na swoich błędach, a jeszcze lepiej na cudzych przedstawiamy poniżej  kilka cennych rad dla przedsiębiorstw będących wykonawcą w przetargu publicznym. CZYTAJ DALEJ »

Dobre rady dla uczestników przetargów publicznych cz. 1


Czerpiąc naukę z przysłowia, że dobrze uczyć się na swoich błędach, a jeszcze lepiej na cudzych przedstawiamy poniżej  kilka cennych rad dla przedsiębiorstw będących wykonawcą w przetargu publicznym. CZYTAJ DALEJ »

KOLEJNA REWOLUCJA W PRAWIE KARNYM?! Cz. 2


1 października 2023 r. weszły również w życie przepisy zmieniające niektóre instytucje prawa karnego procesowego i prawa karnego wykonawczego. Poniżej prezentujemy równie interesujące zmiany proceduralne i wykonawcze, o których jednak nie było aż tak głośno jak o zmianach w kodeksie karnym. W niniejszym newsletterze analizujemy kluczowe aspekty reformy, zwracając szczególną uwagę na: •             rozszerzenie uprawnień prokuratora, •             zmiany w uzasadnianiu zdania odrębnego, •             zmiany w przesłankach udzielenia dozoru elektronicznego •             oraz inne zmiany, które są przedmiotem krytyki środowiska prawniczego CZYTAJ DALEJ »

Dochodzenie przez przedsiębiorców od kontrahentów rekompensat za koszty odzyskiwania należności


Dochodzenie przez przedsiębiorców od kontrahentów rekompensat za koszty odzyskiwania należności Dzielimy się wiedzą na temat dochodzenia przez przedsiębiorców od kontrahentów rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „Ustawa”), wierzycielowi przysługuje specjalna rekompensata związana z kosztami, które poniósł on w związku z odzyskiwaniem należności od dłużnika. Zaznaczyć należy, że rekompensaty wynikające z ww. ustawy funkcjonują już w polskim obrocie prawnym od dłuższego czasu, nadal znaczna część przedsiębiorców w ogóle o nich nie słyszała. CZYTAJ DALEJ »

Eksperci AI w kancelariach prawnych – nowy standard?


Eksperci AI w kancelariach prawnych – nowy standard? O wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI), także w prawie, słyszeli już chyba wszyscy. AI staje się narzędziem coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywanym w branży prawniczej, które stwarza m.in. możliwość przyspieszenia analiz danych czy przygotowywanie umów. CZYTAJ DALEJ »
0.285s / 6149.20 kB / 223 inc