Aktualności

Jak uchronić się przed uczestnictwem w karuzeli podatkowej? Artykuł z serii: Bezpieczeństwo w podatku VAT


Często można spotkać się ze stwierdzeniem przedsiębiorców, że uczestnictwo w karuzeli podatkowej mi nie grozi, gdyż prowadzę biznes legalnie i płacę za towar. Jednak może okazać się, że dopiero w momencie kontroli krzyżowej organów podatkowych lub czynności sprawdzających przedsiębiorcy dowiadują się, że współpracował, lub na wcześniejszym etapie obrotu danym towarem/surowcem występował podmiot, który po latach okazał się nierzetelnym podatnikiem lub wystawiał puste faktury, a o tym podmiocie przedsiębiorca nawet nie wiedział. CZYTAJ DALEJ »

Kolejne odroczenie pełnego wprowadzenia w życie nowego systemu podatku u źródła. Mechanizm „pay and refund” nie wejdzie w życie przed rokiem 2022.


Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r., został wprowadzony nowy tryb poboru podatku u źródła. Najistotniejsza zmiana polega na: wprowadzeniu dla polskiego podmiotu wypłacającego odsetki, należności licencyjne, dywidendy i należności za niektóre usługi niematerialne, na rzecz zagranicznego podmiotu, obowiązku pobrania podatku u źródła,  według podstawowej stawki krajowej (tzw. mechanizm pay and refund).  CZYTAJ DALEJ »

Praca przedsiębiorcy w domu a epidemia i podatki


W związku ze stanem epidemii i wprowadzonymi obostrzeniami, wielu przedsiębiorców przeniosło miejsce swojej faktycznie wykonywanej pracy z biura lub z siedziby kontrahenta czy klienta do domu. Rezultatem powyższego jest zazwyczaj konieczność ponoszenia z własnej kieszeni większych wydatków na prowadzoną działalność gospodarczą. CZYTAJ DALEJ »

Zmiany w zakresie AML już obowiązują


W dniu 14 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ta jest wynikiem konieczności implementacji unijnej dyrektywy AML V. CZYTAJ DALEJ »

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach frankowych


W odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego we wniosku z dnia 19 października 2020 roku, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie III CZP 6/21 w dniu 7 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawach frankowych. CZYTAJ DALEJ »

Komplikacje dot. zmiany formy prawnej spółek komandytowych


W dniu 1 stycznia 2021 roku, w życie weszła nowelizacja prawa podatkowego, na mocy której spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne stają się nowymi podatnikami CIT. CZYTAJ DALEJ »

Wymogi w zakresie uzasadnienia skargi kasacyjnej


Zgodnie z treścią art. 174 § 1 pkt 2) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie.  CZYTAJ DALEJ »

Wesołych Świąt


Drodzy Klienci i Przyjaciele, Życzymy Wam zdrowych, spokojnych Świąt. CZYTAJ DALEJ »
0.287s / 8456.00 kB / 222 inc