Aktualności

Adwokat Szymon Suchcicki oraz adwokat Grzegorz Pałaszewski w komentarzu dla portalu Business Insider Polska.


Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/szkolne-skladki-zagrozone-przez-komornika-i-skarbowke-eksperci-podpowiadaja/k5tr9jg CZYTAJ DALEJ »

Adwokat Szymon Suchcicki oraz Aplikant adwokacki Vladyslav Humeniuk z Kancelarii Orlik & Partners w komentarzu dla portalu Business Insider Polska


Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/przedziwny-przepis-z-rod-ogrodka-nie-da-sie-odziedziczyc/cw8dk0l CZYTAJ DALEJ »

Odpowiedzialność członka zarządu za dług spółki – jak się bronić?


Zgodnie z obowiązującym art. 299 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja przeciwko niej okaże się bezskuteczna. CZYTAJ DALEJ »

Prawnicy Kancelarii Orlik & Partners w komentarzu dla portalu Business Insider Polska


Pod koniec września UOKIK przedstawił zbiór wytycznych, wskazujących jak poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa publikować treści reklamowe. Wytyczne UOKIK zawierają nie tylko kluczowe definicje czy regulacje prawne i konsekwencje, jakie można ponieść w związku z kryptoreklamą, lecz także konkretne przykłady oznaczeń materiałów reklamowych w różnych popularnych mediach społecznościowych. CZYTAJ DALEJ »

Dochodzenie wierzytelności z kryptowalut


Aktualnie na rynku giełdowym funkcjonuje około 1600 kryptowalut. Jest to zjawisko względnie nowe i trudne do zdefiniowania, dlatego na potrzeby niniejszego opracowania, upraszczając przyjmiemy, za art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, że kryptowaluty można zakwalifikować jako walutę wirtualną, czyli cyfrowe odwzorowanie wartości, które może zostać wymienione w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze.  CZYTAJ DALEJ »

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko środowisku


Tuż przed katastrofą na Odrze 22 lipca 2022 roku została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej. Wprowadza ona zmiany w szeregu ustaw, przede wszystkim w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń i ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.  CZYTAJ DALEJ »

Odpowiedzialność prawna za katastrofę ekologiczną na Odrze


Jesteśmy coraz bliżej poznania kluczowych dat i miejsc, gdzie rozpoczęła się katastrofa Odry - ostatnie analizy satelitarne wskazują na kluczowe dni oraz miejsca, gdzie ta szkoda ekologiczna mogła mieć swój początek. CZYTAJ DALEJ »

Nowe podatki według Polskiego Ładu 2.0


Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu (który obecnie nazywany już jest „Polskim Ładem 1.0”) okazały się na tyle problematyczne, że już po sześciu miesiącach obowiązywania zostały zastąpione przez inne, w zamierzeniach lepsze i upraszczające system podatkowy rozwiązania. CZYTAJ DALEJ »
0.195s / 5441.63 kB / 223 inc