Aktualności

Praca przedsiębiorcy w domu a epidemia i podatki


W związku ze stanem epidemii i wprowadzonymi obostrzeniami, wielu przedsiębiorców przeniosło miejsce swojej faktycznie wykonywanej pracy z biura lub z siedziby kontrahenta czy klienta do domu. Rezultatem powyższego jest zazwyczaj konieczność ponoszenia z własnej kieszeni większych wydatków na prowadzoną działalność gospodarczą. CZYTAJ DALEJ »

Zmiany w zakresie AML już obowiązują


W dniu 14 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ta jest wynikiem konieczności implementacji unijnej dyrektywy AML V. CZYTAJ DALEJ »

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach frankowych


W odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego we wniosku z dnia 19 października 2020 roku, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie III CZP 6/21 w dniu 7 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawach frankowych. CZYTAJ DALEJ »

Komplikacje dot. zmiany formy prawnej spółek komandytowych


W dniu 1 stycznia 2021 roku, w życie weszła nowelizacja prawa podatkowego, na mocy której spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne stają się nowymi podatnikami CIT. CZYTAJ DALEJ »

Wymogi w zakresie uzasadnienia skargi kasacyjnej


Zgodnie z treścią art. 174 § 1 pkt 2) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie.  CZYTAJ DALEJ »

Wesołych Świąt


Drodzy Klienci i Przyjaciele, Życzymy Wam zdrowych, spokojnych Świąt. CZYTAJ DALEJ »

Korzystne dla przedsiębiorców orzecznictwo dotyczące przyznawania świadczeń postojowych


Rok temu, 8 marca weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  CZYTAJ DALEJ »

Epidemiczne obostrzenia kontra przedsiębiorcy w sądach


Przedłużający się stan epidemii oraz związane z tym obostrzenia w prowadzeniu działalności gospodarczych stanowią zachętę, a nieraz jedyne wyjście dla przedsiębiorców, którzy coraz chętniej decydują się na dochodzenie swoich praw w sądzie. Niewątpliwie sprzyjają temu wątpliwe podstawy prawne wprowadzanych obostrzeń. CZYTAJ DALEJ »
0.151s / 4569.97 kB / 222 inc