Bankowość i finanse

KREDYTY FRANKOWE

Reprezentujemy banki w sporach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów we frankach szwajcarskich. Wspieramy także Klientów w zakresie sporów dotyczących tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego tzw. „UNWW”.

Prowadziliśmy ponad 500 spraw z powództwa osób posiadających kredyty indeksowane oraz denominowane do waluty obcej, dzięki czemu posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające nam na należyte zabezpieczenie interesu prawnego i ekonomicznego naszych Klientów. Nasze działania oprócz standardowej obsługi prawnej polegającej na reprezentowaniu banków przed sądami powszechnymi wszystkich instancji skupiają się także na podejmowaniu mediacji czy negocjacji z kredytobiorcami.

W zależności od zapotrzebowania i przyjętej przez naszych Klientów strategii procesowej uczestniczymy także w wypracowywaniu porozumień z kredytobiorcami, polegającymi m.in. na: wsparciu procesu restrukturyzacji zadłużenia hipotecznego poprzez optymalizację wysokości miesięcznej raty do możliwości finansowych kredytobiorcy, pomocy w sprzedaży nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu, zawarciu ugody w celu utrzymania w mocy umowy kredytowej m.in. poprzez obniżenie spreadu, zastosowaniu ujemnej stawki LIBOR, przewalutowaniu kwoty kredytu po atrakcyjnym kursie, zastosowaniu wakacji kredytowych oraz wydłużeniu okresu kredytowania.

Nasi Prawnicy prowadzący obsługę spraw spornych w zakresie kredytów waloryzowanych aktywnie współpracują m.in. ze Związkiem Banków Polskich („ZBP”), biorąc udział w spotkaniach ZBP oraz innego rodzaju wydarzeniach organizowanych dla branży bankowej przedstawiając aktualną linię orzeczniczą polskich i europejskich sądów, wymieniając zdobyte doświadczenia oraz proponując nowe rozwiązania.

0.190s / 5885.68 kB / 215 inc