PRAWO KARNE gospodarcze

Od wielu lat wspomagamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach karnych oraz karnoskarbowych przed organami ochrony prawnej, organami administracji skarbowej, organami celnymi, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, także w ramach prowadzonych postępowań w ujęciu transgranicznym oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, a także karnoskarbowych nie tylko w odniesieniu do osób fizycznych, ale także na rzecz podmiotów gospodarczych w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych (tzw.white-collar crimes).

Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, rozpoczynając od postępowania przygotowawczego poprzez postępowania sądowe prowadzone przed sądami wszystkich instancji, a kończąc na postępowaniach przez Sądem Najwyższym, czy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

W zakresie postępowań karnych, w tym karnych gospodarczych świadczymy usługi w zakresie m.in.:  

  • reprezentacji w sprawach z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze oraz skarbowe

  • doradztwa prawnego w przedmiocie oceny działalności kadry zarządzającej,

  • pomocy prawnej z zakresu odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, a także naruszenia prawa własności przemysłowej,

  • pełnej reprezentacji przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym oraz ze skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

0.553s / 5884.68 kB / 215 inc