Transakcje

Istotnym obszarem naszej działalności jest kompleksowe doradztwo transakcyjne, które świadczymy dla podmiotów krajowych jak i zagranicznych.

Doradzamy na każdym etapie transakcji: przy planowaniu jej struktury oraz harmonogramu, przy uwzględnieniu aspektów korporacyjnych i podatkowych, jak również w trakcie przeprowadzenia transakcji oraz przy jej finalizacji.

Zabezpieczamy interesy Klienta w całym procesie transakcyjnym oraz potransakcyjnym, współpracując z wszystkimi stronami transakcji, w tym również z bankami lub instytucjami finansowymi.

Zagranicznych inwestorów wprowadzamy w zawiłości prawa polskiego, a polskim przedsiębiorcom inwestującym zagranicą pomagamy odnaleźć się w obcej rzeczywistości prawnej, zapewniając optymalnym zabezpieczenie ich interesów.

Do wachlarza naszych usług należą między innymi:

  • przeprowadzenie pełnej analizy prawnej (due dilligence) mającej na celu wskazanie ryzyk prawnych i ich wpływu na transakcję
  • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszego modelu transakcji przy uwzględnieniu wyników badania due dilligence i interesu ekonomicznego strony transakcji, także w aspekcie podatkowym
  • przygotowanie dokumentów transakcyjnych, które są niezbędne na poszczególnych etapach transakcji, takich jak m.in.,: listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności (NDA), umowy sprzedaży udziałów lub akcji (SPA), dokumentacja dotycząca zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych
  • wsparcie klienta na każdym etapie negocjowania oraz finalizacji transakcji
  • doradztwo potransakcyjne, w tym dotyczące realizacji zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej.

Obsługę każdego projektu prowadzi zespół doświadczonych prawników transakcyjnych i doradców podatkowych. Przy transakcjach zagranicznych lub z zaangażowaniem prawa obcego, korzystamy także ze wsparcia doradców inwestycyjnych i zagranicznych firm prawniczych.

0.231s / 5933.00 kB / 215 inc