PODATKI

Nieustanne zmiany przepisów podatkowych powodują, że regulacje w tym obszarze stają się z roku na rok coraz bardziej skomplikowane, a  praktycznie każda istotna czynność prawna w firmie wymaga konsultacji od strony podatkowej. W tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym przedsiębiorcy coraz więcej uwagi poświęcają zmniejszeniu ryzyka podatkowego swojej działalności.

W związku z powyższym, w ramach OP funkcjonuje zespół, w skład którego wchodzą Radcowie prawni, a także Doradcy podatkowi, wyspecjalizowani w świadczeniu pomocy podatkowej.  Doradzamy naszym Klientom w jaki sposób uzyskać najwyższe standardy zgodności oraz poziomu bezpieczeństwa podatkowego w profesjonalnym obrocie gospodarczym, także w ujęciu międzynarodowym.

Realizujemy dla naszych Klientów kompleksowe usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, a także przygotowujemy opinie podatkowe.

Świadczymy usługi w zakresie podatków dochodowych, jak również podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Prowadzimy projekty podatkowe dotyczące przygotowania: strategii podatkowych, procedur i polityk podatkowych, w tym procedury należytej staranności weryfikacji kontrahentów na potrzeby podatku VAT, procedury podatku u źródła, polityki i procedury dotyczące cen transferowych i schematów podatkowych MDR.

Doradzamy od strony podatkowej naszym Klientom przy transakcjach związanych z nieruchomościami, a także w aspekcie podatkowym fuzji i przejęć oraz aportów, m.in. przygotowując dokumenty defence file i uzasadnienia ekonomiczne dla transakcji. Zabezpieczamy transakcje Klientów poprzez przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe.

Sporządzamy też dokumentacje cen transferowych oraz weryfikujemy formularze TP-R.

Kompleksowo reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi na wszystkich szczeblach postępowań, już od czynności sprawdzających poprzez kontrolę podatkową jak i w trakcie postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi.

0.284s / 5890.88 kB / 215 inc