Media
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
PRAWO PRASOWE

Od wielu lat nasi Prawnicy z powodzeniem zajmują się prowadzeniem często precedensowych spraw z zakresu dóbr osobistych oraz prawa prasowego. Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych oraz prawem prasowym.

Przygotowujemy strategie ochrony przed naruszeniem renomy osób prawnych jak i dobrego imienia i wizerunku osób fizycznych.

Wspieramy także Klientów w sytuacjach kryzysu medialnego.

W przedmiocie ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego oferujemy, m.in.:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych w sprawach o zniesławienie,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w trybie wyborczym,
  • weryfikację materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją pod względem wystąpienia zagrożeń prawnych, w tym roszczeń z tytułu UZNK,
  • doradztwo prawne w zakresie organizowanych loterii i konkursów,
  • dochodzenie roszczeń zarówno majątkowych jak i niemajątkowych w związku z naruszeniem dóbr osobistych Klientów,
  • wsparcie dziennikarzy w dostępie do informacji publicznej.

Adwokat Konrad Orlik jest redaktorem i współautorem publikacji zatytułowanej „Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych” wydanej przez wydawnictwo CH Beck, w ramach serii Sądowych Komentarzy Tematycznych , jak również autorem szeregu innych publikacji prasowych z zakresu ochrony dóbr osobistych lub prawa prasowego.

0.177s / 5885.45 kB / 215 inc