ЗМІ, ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, МАС-МЕДІЙНЕ ПРАВО

Протягом багатьох років наші юристи успішно завершували безпрецедентні справи у сфері захисту особистих немайнових прав та мас-медійного права. Ми надаємо нашим клієнтам комплексні консультації з питань, пов’язаних із захистом особистих немайнових прав та мас-медійного права.

Ми створюємо стратегії захисту у випадку порушення ділової репутації юридичних осіб, а також порушення особистих немайнових прав фізичних осіб.

Ми також надаємо підтримку нашим клієнтам у ситуаціях медіа-кризи.

Що стосується захисту особистих немайнових прав та мас-медійного права, ми пропонуємо, серед іншого:

  • представництво інтересів клієнтів у судових справах з питань захисту особистих немайнових прав
  • представництво інтересів клієнтів у судовому розгляді з питань щодо спростування неправдивої інформації
  • представництво інтересів клієнтів у кримінальному провадженні у справах про наклеп
  • представництво інтересів клієнтів у виборчих процесах
  • перевірка прес матеріалів та реклами перед публікацією на предмет наявності потенційних правопорушень, у тому числі порушень положень Закону про захист від недобросовісної конкуренції
  • юридичні консультації щодо організації лотерей та конкурсів
  • представництво у майнових і немайнових спорах у зв'язку з порушенням особистих прав клієнтів
  • підтримка журналістів у доступі до публічної інформації

Адвокат Конрад Орлік є редактором і співавтором видання «Мас-медійне право. Судове провадження у справах мас-медіа» видавництва CH Beck, у рамках серії «Тематичні судові коментарі», а також є автором багатьох інших публікацій у сфері захисту особистих немайнових прав та мас-медійного права. 

0.261s / 5939.87 kB / 215 inc