Prawo korporacyjne

Założenie oraz prowadzenie przedsiębiorstwa niejednokrotnie jest zajęciem wymagającym stałego reagowania na zmieniające się warunki prawno-biznesowe. Właściwy doradca prawny zapewni sprawne i optymalne rozwiązania prawno-biznesowe, dzięki którym prowadzona działalność będzie  dostosowana do aktualnych wymagań.

W ramach doradztwa:

  • zapewniamy wsparcie przy zakładaniu spółek, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz innych możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej;
  • świadczymy doradztwo przy wyborze optymalnej podatkowo i organizacyjnie formy prawnej działalności gospodarczej;
  • opracowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy gospodarcze;
  • przygotowujemy dokumentację korporacyjną;
  • zapewniamy wsparcie przy organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
  • kompleksowych prowadzimy złożone procesy korporacyjne, takie jak przekształcenia, łączenia, podziały spółek prawa handlowego, ich likwidację czy restrukturyzację;
  • wykonujemy badania prawne spółek z uwzględnieniem aspektów korporacyjnych oraz podatkowo-regulacyjnych;
  • reprezentujemy Klientów w sporach korporacyjnych pomiędzy menadżerami, wspólnikami, akcjonariuszami, czy samą spółką, nie tylko przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, ale również przed organami ochrony prawnej, organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
0.213s / 5931.27 kB / 215 inc