Aktualności

Wyroki WSA w Warszawie w sprawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dnia 8 lipca 2021 roku na posiedzeniu niejawnym wydał wyroki stwierdzające nieważność zapisów uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki takiej opłaty CZYTAJ DALEJ »

Spółki komandytowe, czy możliwe jest jednokrotne opodatkowanie po zmianach z 2021 r.


Wraz z nadejściem nowego roku zmieniły się zasady opodatkowania spółek komandytowych. Od 1 stycznia 2021 wszystkie spółki komandytowe w naszym kraju stały się podatnikiem podatku CIT.  CZYTAJ DALEJ »

KRS tylko elektronicznie


Wraz z początkiem lipca weszły w życie dawno zapowiadane, rewolucyjne zmiany w zakresie postępowania regulującego dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.  CZYTAJ DALEJ »

Jak uchronić się przed uczestnictwem w karuzeli podatkowej? Artykuł z serii: Bezpieczeństwo w podatku VAT


Często można spotkać się ze stwierdzeniem przedsiębiorców, że uczestnictwo w karuzeli podatkowej mi nie grozi, gdyż prowadzę biznes legalnie i płacę za towar. Jednak może okazać się, że dopiero w momencie kontroli krzyżowej organów podatkowych lub czynności sprawdzających przedsiębiorcy dowiadują się, że współpracował, lub na wcześniejszym etapie obrotu danym towarem/surowcem występował podmiot, który po latach okazał się nierzetelnym podatnikiem lub wystawiał puste faktury, a o tym podmiocie przedsiębiorca nawet nie wiedział. CZYTAJ DALEJ »

Kolejne odroczenie pełnego wprowadzenia w życie nowego systemu podatku u źródła. Mechanizm „pay and refund” nie wejdzie w życie przed rokiem 2022.


Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r., został wprowadzony nowy tryb poboru podatku u źródła. Najistotniejsza zmiana polega na: wprowadzeniu dla polskiego podmiotu wypłacającego odsetki, należności licencyjne, dywidendy i należności za niektóre usługi niematerialne, na rzecz zagranicznego podmiotu, obowiązku pobrania podatku u źródła,  według podstawowej stawki krajowej (tzw. mechanizm pay and refund).  CZYTAJ DALEJ »

Praca przedsiębiorcy w domu a epidemia i podatki


W związku ze stanem epidemii i wprowadzonymi obostrzeniami, wielu przedsiębiorców przeniosło miejsce swojej faktycznie wykonywanej pracy z biura lub z siedziby kontrahenta czy klienta do domu. Rezultatem powyższego jest zazwyczaj konieczność ponoszenia z własnej kieszeni większych wydatków na prowadzoną działalność gospodarczą. CZYTAJ DALEJ »

Zmiany w zakresie AML już obowiązują


W dniu 14 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ta jest wynikiem konieczności implementacji unijnej dyrektywy AML V. CZYTAJ DALEJ »

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach frankowych


W odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego we wniosku z dnia 19 października 2020 roku, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie III CZP 6/21 w dniu 7 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawach frankowych. CZYTAJ DALEJ »
0.283s / 8662.24 kB / 222 inc