Aktualności

ABC PRZEDSIĘBIORCY - ZARZĄDCA SUKCESYJNY


Kwestia sukcesji przedsiębiorstwa pojawiła się dopiero w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. CZYTAJ DALEJ »

ABC PRZEDSIĘBIORCY – ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Kwestia zawieszenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej została uregulowana w art. 22 i następnych ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. O ile w cyklu tym nie chodzi jednak o cytowanie przepisów i stosowanie języka prawniczego, poniżej, w sposób przystępny dla przedsiębiorcy, opisujemy możliwość zawieszenia działalności CZYTAJ DALEJ »

ABC PRZEDSIĘBIORCY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRZEDSIĘBIORCY ZA NIEPŁACENIE PODATKÓW


Podatki stanowią istotny element finansowania państwa i jego funkcji, a niepłacenie podatków może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W Polsce, jak w wielu innych krajach, przedsiębiorcy są zobowiązani do dokładnego rozliczania się z urzędem skarbowym i płacenia podatków. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków, przedsiębiorcy mogą być obciążeni odpowiedzialnością karną. Poniżej omówimy, jakie mogą być konsekwencje niepłacenia podatków przez przedsiębiorców w Polsce. CZYTAJ DALEJ »

ABC PRZEDSIĘBIORCY – OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE


Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce Poniżej, w kilku zdaniach omawiamy najważniejsze kwestie dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Ponad wszelką wątpliwość podatki: - stanowią istotny element finansowania Państwa oraz lokalnych samorządów; - system podatkowy w Polsce jest złożony i obejmuje różne rodzaje opodatkowania, które w różny sposób mogą wpływać na działalność przedsiębiorstwa. CZYTAJ DALEJ »

ABC PRZEDSIĘBIORCY – ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Czy wiedzieliście, że? Dla przyszłego przedsiębiorcy, podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców. Natomiast już 31 marca 2009 r. zostały wprowadzone pierwsze ułatwienia dla osób, które zakładały działalność gospodarczą. Zostało wprowadzone tzw. „jedno okienko” pozwalające dokonać wszystkich czynności związanych z zarejestrowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej jednym wnioskiem, a tym samym maksymalnie skrócić formalności przy rejestracji. CZYTAJ DALEJ »

KOLEJNA REWOLUCJA W PRAWIE KARNYM?!


1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego dokonana ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m. in. wysokości kar, prawa osób pozbawionych wolności do utrzymywania kontaktu ze światem zewnętrznym, prawa do obrony, kontroli osób skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz prawa tych osób do składania skarg i wniosków do podmiotów wykonujących orzeczenie. Zapowiedziane zmiany wywołały polaryzację wśród środowiska prawniczego. CZYTAJ DALEJ »

Kolejne zmiany w prawie pracy: dobre dla pracownika, dla pracodawcy już niekoniecznie


Na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z dniem 22 września 2023 roku, weszły w życie istotne zmiany w zakresie ochrony pracowników, którzy odwołali się do Sądu Pracy od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. CZYTAJ DALEJ »

CZY WIESZ CO WYDARZY SIĘ 15 PAŹDZIERNIKA 2023?


15 października 2023 r. , z uwagi na odbywające się w tym dniu wybory parlamentarne, to ważny dzień dla każdego obywatela Polski. Nietypowo, równolegle z wyborami odbędzie się referendum ogólnokrajowe. CZYTAJ DALEJ »
0.550s / 6298.92 kB / 223 inc