Aktualności

Dochodzenie wierzytelności z kryptowalut


Aktualnie na rynku giełdowym funkcjonuje około 1600 kryptowalut. Jest to zjawisko względnie nowe i trudne do zdefiniowania, dlatego na potrzeby niniejszego opracowania, upraszczając przyjmiemy, za art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, że kryptowaluty można zakwalifikować jako walutę wirtualną, czyli cyfrowe odwzorowanie wartości, które może zostać wymienione w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze.  CZYTAJ DALEJ »

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko środowisku


Tuż przed katastrofą na Odrze 22 lipca 2022 roku została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej. Wprowadza ona zmiany w szeregu ustaw, przede wszystkim w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń i ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.  CZYTAJ DALEJ »

Odpowiedzialność prawna za katastrofę ekologiczną na Odrze


Jesteśmy coraz bliżej poznania kluczowych dat i miejsc, gdzie rozpoczęła się katastrofa Odry - ostatnie analizy satelitarne wskazują na kluczowe dni oraz miejsca, gdzie ta szkoda ekologiczna mogła mieć swój początek. CZYTAJ DALEJ »

Nowe podatki według Polskiego Ładu 2.0


Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu (który obecnie nazywany już jest „Polskim Ładem 1.0”) okazały się na tyle problematyczne, że już po sześciu miesiącach obowiązywania zostały zastąpione przez inne, w zamierzeniach lepsze i upraszczające system podatkowy rozwiązania. CZYTAJ DALEJ »

Kolejny projekt ustawy o ochronie sygnalistów


W dniu 7 lipca 2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejny, już trzeci projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia – tzw. sygnalistów. Projekt jest wynikiem konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów, tym razem doprecyzowując poprzednio proponowane rozwiązania i oferując kosmetyczne zmiany. CZYTAJ DALEJ »

Pomoc dla Kredytobiorców „złotówkowych”


Rada Polityki Pieniężnej od października 2021 roku rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych. Z wielkości 0,1 procenta, który był na najniższym dotychczasowym poziomie i obowiązywał w czasie pandemii, do 6,5 procenta wzrosła główna stopa referencyjna. CZYTAJ DALEJ »

Urzędy Skarbowe zajrzą nam na konta bankowe. Od lipca obowiązują nowe przepisy


Od lipca potocznie zwana „skarbówka”, zdobędzie nowe uprawnienia - zajrzy nam na nasze konta bankowe. Co najważniejsze, taka możliwość aktualizuje się teoretycznie "bez żadnego trybu". Zaznaczyć należy, że do lipca 2022 roku taka możliwość istniała tylko wobec osób podejrzanych. CZYTAJ DALEJ »
0.333s / 9872.56 kB / 223 inc