Aktualności

Fundacja rodzinna – nowy podmiot w systemie prawa polskiego


Zmiany oraz nowe regulacje wchodzące w życie na przestrzeni ostatnich lat, coraz częściej pozwalają na tworzenie nowych podmiotów, które swoim kształtem przypominają formy prawne znane już w wysoko rozwiniętych państwach.  CZYTAJ DALEJ »

Darowizna od Rodziny. Podatek do zapłaty!


  Darowizna w formie gotówkowej od członków najbliższej rodziny wyłącznie z podatkiem.   W dniu 20 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął dyskusyjną uchwałę ... CZYTAJ DALEJ »

Praca zdalna w Kodeksie Pracy - nowe obowiązki Pracodawców


W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzająca w polski porządek prawny pracę zdalną. Nowelizacja ta definiuję pracę zdalną jako pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. CZYTAJ DALEJ »

Adwokat Konrad Orlik w publikacji dla najnowszego wydania tygodnika Newsweek Polska nr 6/2023


Pracownik, który daje znak o złych praktykach w firmie, zyskuje status sygnalisty. Może liczyć na poufność i nagrodę finansową - tak jest w wielu krajach. W Polsce naraża się na ostracyzm, a nawet zwolnienie z pracy. CZYTAJ DALEJ »

Adwokat Konrad Orlik oraz aplikantka adwokacka Julia Ziemska w publikacji dla najnowszego wydania tygodnika Newsweek Polska nr 6/2023


Temat sygnalistów budzi zainteresowanie mediów za sprawą projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE. CZYTAJ DALEJ »

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego trafiła do Senatu


27 stycznia 2023 r. do Senatu został przekazany Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem projektu jego celem jest „ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie”. CZYTAJ DALEJ »

Odpowiedzialność hostingodawcy za materiały zamieszczane przez forumowiczów – wybrane zagadnienia


Odpowiedzialność usługodawcy można rozważać zarówno w kontekście reżimu karnego, administracyjnego jak i odpowiedzialności cywilnoprawnej (jak odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych czy też majątkowych praw autorskich). CZYTAJ DALEJ »

Usunięcie linków nawet bez wyroku - nowe obowiązków wydawców i twórców internetowych?


Jedno z najnowszych, grudniowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w głośnej sprawie przeciwko Google LLC, rozstrzygnęło budzącą wątpliwości kwestie tzw. prawa do bycia zapomnianym. CZYTAJ DALEJ »
0.388s / 6175.68 kB / 223 inc