Aktualności

Środki na rachunku bankowym nie mają cech dowodu rzeczowego – ważna uchwała Sądu Najwyższego


W dniu 13 października 2021 roku Sąd Najwyższy, odpowiadając na przekazane mu zagadnienia prawne, podjął uchwałę w przedmiocie budzącej wątpliwości wykładni art. 86 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (sygn. akt I KZP 1/21). CZYTAJ DALEJ »

Mecenas Szymon Suchcicki, Partner w Kancelarii Orlik & Partners w komentarzu dla Business Insider Polska


Zapraszamy do zapoznania się z materiałem https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/nowe-przepisy-dotyczace-pracy-zdalnej-co-ma-sie-zmienic-ekspert-tlumaczy/8szzwxs CZYTAJ DALEJ »

Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawach frankowych wciąż oczekiwane


Sąd Najwyższy w ostatnich miesiącach z różnych przyczyn nie zdecydował się podjąć wydania orzeczeń w tzw. sprawach frankowych, jak również zdecydował o zniesieniu już wyznaczonych terminów posiedzeń. CZYTAJ DALEJ »

Koniec „bezkarności” w internecie?


W toku prac projekt ustawy regulującej zasady dochodzenia roszczeń wynikających z naruszeń wolności słowa w mediach społecznościowych CZYTAJ DALEJ »

Ustawa o ochronie sygnalistów – wkrótce nowe regulacje w polskim prawie


W polskim porządku prawnym wciąż brak jest znanych już w Europie i na świecie regulacji dotyczących tzw. whistleblowingu i ochrony sygnalistów. To ma się zmienić 16 grudnia 2021 roku.  CZYTAJ DALEJ »

Czy czeka nas kolejna rewolucja w VAT? Od 1 października wchodzi w życie SLIM VAT2


W dniu 19 sierpnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo bankowe (dalej: „SLIM VAT 2”). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., przy czym zmiany w zakresie korekt importu towarów i neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu obowiązują już od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. CZYTAJ DALEJ »

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie doręczenia stronie przeciwnej wniosków o uzasadnienie orzeczeń


Dnia 4 sierpnia 2021 roku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego podjęła uchwałę dotyczącą doręczenia stronie przeciwnej wniosków o uzasadnienie orzeczeń (sygn. akt: III PZP 6/20).  CZYTAJ DALEJ »

Ceny transferowe, a raje podatkowe – nowe obowiązki


Każdy chce trafić do raju, jednak oby nie był to raj podatkowy. Artykuł z serii ceny transferowe: Nowe obowiązki w cenach transferowych od 2021 r. związane z rajami podatkowymi, czyli jak rozumieć dochowanie należytej staranności w cenach transferowych.  CZYTAJ DALEJ »
0.227s / 9193.09 kB / 223 inc