Aktualności

Komplikacje dot. zmiany formy prawnej spółek komandytowych


W dniu 1 stycznia 2021 roku, w życie weszła nowelizacja prawa podatkowego, na mocy której spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne stają się nowymi podatnikami CIT. CZYTAJ DALEJ »

Wymogi w zakresie uzasadnienia skargi kasacyjnej


Zgodnie z treścią art. 174 § 1 pkt 2) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie.  CZYTAJ DALEJ »

Wesołych Świąt


Drodzy Klienci i Przyjaciele, Życzymy Wam zdrowych, spokojnych Świąt. CZYTAJ DALEJ »

Korzystne dla przedsiębiorców orzecznictwo dotyczące przyznawania świadczeń postojowych


Rok temu, 8 marca weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  CZYTAJ DALEJ »

Epidemiczne obostrzenia kontra przedsiębiorcy w sądach


Przedłużający się stan epidemii oraz związane z tym obostrzenia w prowadzeniu działalności gospodarczych stanowią zachętę, a nieraz jedyne wyjście dla przedsiębiorców, którzy coraz chętniej decydują się na dochodzenie swoich praw w sądzie. Niewątpliwie sprzyjają temu wątpliwe podstawy prawne wprowadzanych obostrzeń. CZYTAJ DALEJ »

Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie z nami na dłużej?


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, choć zbliżone do dotychczasowych regulacji dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu, jako szybsze i bardziej odformalizowane, błyskawicznie zyskało popularność wśród przedsiębiorców. CZYTAJ DALEJ »

Czy nadchodzi rewolucja w systemie doręczeń w procesie cywilnym?


W drugiej połowie bieżącego roku wchodzą w życie przepisy uchwalonej w listopadzie ustawy o doręczeniach elektronicznych, regulującej zasady doręczania korespondencji z podmiotami publicznymi z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia publicznego. CZYTAJ DALEJ »

Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)


Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), jest najważniejszym elementem Next Generation EU - programu, okrzykniętego już wcześniej nowym planem Marshalla dla Europy mającego na celu doprowadzenie do jak najszybszego odbudowania mocno nadszarpniętych przez pandemię koronawirusa gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej. Budżet RRF wynosi ponad 670 mld euro. CZYTAJ DALEJ »
0.242s / 9203.45 kB / 223 inc