ABC PRZEDSIĘBIORCY – ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czy wiedzieliście, że?

Dla przyszłego przedsiębiorcy, podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców. Natomiast już 31 marca 2009 r. zostały wprowadzone pierwsze ułatwienia dla osób, które zakładały działalność gospodarczą. Zostało wprowadzone tzw. „jedno okienko” pozwalające dokonać wszystkich czynności związanych z zarejestrowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej jednym wnioskiem, a tym samym maksymalnie skrócić formalności przy rejestracji.

Na początek, kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Musi być to:

  • osoba pełnoletnia,
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

Nie musi być obywatelem Polski, wystarczy, że jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zaś osoby spoza tego obszaru muszą posiadać tytuł pobytowy, w celu założenia działalności jak obywatele Polski.

Można założyć tylko 1 działalność x 1 osobę, natomiast zakres jej prowadzenia nie jest ograniczony.

Jak odbywa się rejestracja działalności?

Proces jej założenia sprowadza się do jednej czynności. Wystarczające jest złożenie przez internet wniosku na formularzu, który następnie z automatu jest przesyłany do GUS, US i ZUS/KRUS.

Rejestracja działalności krok po kroku

KROK 1

Osoba zakładająca działalność musi określić nazwę, pod którą będzie działała firma. Musi ona zawierać co najmniej imię i nazwisko danej osoby, a także można do niej dodać nazwę fantazyjną bądź określenie działalności ( w tym zakresie jest dowolność). Należy również wskazać adres stałego prowadzenia działalności, a dodatkowo można wskazać adres do doręczeń oraz dodatkowe adresy prowadzenia działalności. Ważne jest, żeby przedsiębiorca posiadał tytuł prawny do nieruchomości (m.in. prawo własności, umowa najmu, użyczenia).

KROK 2

Następnym krokiem jest prawidłowe określenie PKD, czyli 5-znakowego symbolu oznaczającego rodzaj wykonywanej działalności. !!! Pamiętać należy, że pierwszy ze wskazanych kodów (jeżeli jest ich kilka, nie ma w tym zakresie ograniczeń) powinien określać główny obszar działalności danego przedsiębiorcy.

Czy istnieją wyjątki od konieczności zarejestrowania prowadzonej działalności?

Tak, jest ich kilka. Jest nim sytuacja, w której:

  • dochody z działalności będą niewielkie, a dokładnie w każdym miesiącu nie przekroczą 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (od 1 lipca 2023 roku, a do 30 czerwca 2023 roku 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
  • działalność agroturystyczna przez rolników, produkcja wina przez rolników, rolnicza działalność detaliczna, czy działalność koła gospodyń wiejskich.

O czym należy pamiętać?

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje prowadzenia działalności mogą wymagać koncesji, zezwoleń, licencji lub innych pozwoleń. Najczęstszym powodem ograniczenia prowadzenia działalności są kwestie istotne dla funkcjonowania państwa, m.in. bezpieczeństwo i interes publiczny. Również ograniczenia prowadzenia działalności mogą wynikać z zawodu przedsiębiorcy.

To jeszcze nie wszystko?

Każdy przedsiębiorca musi również przed zarejestrowaniem swojej działalności wybrać formę opodatkowania oraz sprawdzić czy musi płacić VAT. Należy również zdecydować o formie prowadzenia księgowości, a także rachunku bankowym, którym będzie się posługiwał przedsiębiorca. Te kwestie zostaną szczegółowo omówione w kolejnym artykule.

Wprawdzie założenie działalności gospodarczej nie wymaga posiadania kapitału, nawet złożenie wniosku jest bezpłatne, natomiast należy liczyć się z koniecznością opłacania składek ZUS i to niezależnie od uzyskanych przychodów. Istnieje jednak możliwość uzyskania tzw. „Ulgi na start”, a także obniżenie stawki do preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące.

We wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej można również wskazać pełnomocnika, który będzie miał prawo reprezentować przedsiębiorcę w zakresie określonym w treści tego pełnomocnictwa, a także zarządcę sukcesyjnego, o którym będzie mowa w dalszych artykułach z cyklu ABC Przedsiębiorcy.

Powyżej wskazaliśmy najwygodniejszą formę złożenia wniosku, tj. przez internet, przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Nie zapominajmy jednak o możliwości złożenia wniosku osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy.  

Zapraszam do przeczytania kolejnych artykułów dotyczących dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

0.207s / 6041.27 kB / 218 inc