NASZ Zespół
Agnieszka Wdowiak
RADCA PRAWNY | PRAWNIK

JĘZYKI:
Polski, Angielski

CZŁONKOSTWO:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

EDUKACJA:
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa (magister prawa, 2011 r.)

KONTAKT:
M:  +48 780 045 435

E: a.wdowiak@orlikpartners.com

Agnieszka Wdowiak świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  Reprezentuje osoby fizyczne oraz przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, a także postępowań egzekucyjnych.

Posiada znaczące doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności oraz reprezentowaniu Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi.

W 2021 r. zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego.

0.672s / 5965.01 kB / 216 inc