NASZ Zespół
Alicja Jeżewska-Orlik
RADCA PRAWNY | COUNSEL

JĘZYKI:
polski, angielski

CZŁONKOSTWO:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

EDUKACJA:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2006)

KONTAKT:
T: + 48 602 572 521

E: a.jezewska@orlikpartners.com

Alicja Jeżewska-Orlik zajmuje się kompleksową obsługą na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów profesjonalnych, w tym w zakresie projektów nieruchomościowych oraz postępowań sądowych i administracyjnych.

Reprezentuje osoby fizyczne oraz ‎przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, cywilnych (z uwzględnieniem spraw rodzinnych), administracyjnych i sądowo-administracyjnych. 

Posiada doświadczenie w zakresie projektów nieruchomościowych, w tym w zakresie prawa budowlanego oraz spraw reprywatyzacyjnych w Polsce.

Posiada znaczące doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności oraz reprezentowania Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi oraz organami ochrony prawnej.

0.391s / 5919.30 kB / 216 inc