NASZ Zespół
Joanna Pokorska-Szurgot
MANAGER DS. MARKETINGU I BD

JĘZYKI:
angielski, włoski, francuski

EDUKACJA:
Uniwersytet Warszawski, filologia angielska
Uniwersytet Warszawski, filologia włoska
TexTem, szkoła dla tłumaczy, roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych

KONTAKT:
T: + 48 571 513 685

E: j.pokorska@orlikpartners.com

Joanna jest absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej i Filologii Włoskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła także liczne kursy z obszaru tłumaczeń prawniczych i specjalistycznych.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, zapewniając wsparcie merytoryczne i administracyjne prawnikom praktyki własności intelektualnej i rzecznikom patentowym.

Z zaangażowaniem poszerza swoje kompetencje zawodowe o zagadnienia BD i marketingu. W Orlik & Partners bierze udział w tworzeniu strategii marketingowej i czuwa nad jej realizacją, dba o spójny wizerunek kancelarii i koordynuje projekty.

W wolnym czasie eksploruje na gravelu mazowieckie i podlaskie ścieżki rowerowe, a także gra w planszówki.

0.207s / 5967.16 kB / 216 inc