NASZ Zespół
Julia Ziemska
ADWOKAT | COUNSEL | APPROVED COMPLIANCE OFFICER

JĘZYKI:
polski, angielski, włoski

CZŁONKOSTWO:
Izba Adwokacka w Warszawie

EDUKACJA:
Uniwersytet SWPS (Magister Prawa, 2019)

KONTAKT:
T: + 48 571 259 773

E: j.ziemska@orlikpartners.com

Julia Ziemska specjalizuje się w obsłudze prawnej sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego i prasowego, a także sporów gospodarczych.

Doradza także w zakresie tworzenia i wdrażania kompleksowych procedur compliance w polskich i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, w tym w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Julia Ziemska bierze także udział w prowadzeniu sporów sądowych jednego z największych banków krajowych w sprawach cywilnych dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz „ubezpieczeń niskiego wkładu własnego”.

Przed dołączeniem do Orlik & Partners zdobywała doświadczenie w praktykach postępowań sądowych w warszawskich kancelariach prawnych oraz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

0.190s / 5919.24 kB / 216 inc