NASZ Zespół
Kinga Wilman
STAŻYSTKA

JĘZYKI:
polski, angielski

EDUKACJA:
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Wydział Prawa

KONTAKT:
T: + 48 789 379 023

E: k.wilman@orlikpartners.com

Kinga Wilman jest studentką Prawa w Biznesie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. 

W kancelarii Orlik & Partners zdobywa pierwsze doświadczenia związane z pracą prawniczą.

Interesuje się sporem jaki zachodzi w kwestii ubezwłasnowolnienia całkowitego a odebraniem godności człowieka i działaniem na jego szkodę, co przekłada się na temat jej pracy licencjackiej.

0.179s / 5086.98 kB / 216 inc