NASZ Zespół
Konrad Orlik
ADWOKAT | PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

JĘZYKI:
polski, angielski

CZŁONKOWSTWO:
Izba Adwokacka w Warszawie

EDUKACJA:
Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2007) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2006)

REKOMENDACJE:
Legal 500 EMEA 2017 i 2018 – rekomendacja dla Konrada Orlika oraz dla Praktyki Postępowań Sądowych w dziedzinie Rozwiązywania Sporów

KONTAKT:
T: +48 500 212 149

E: k.orlik@orlikpartners.com

Konrad Orlik zajmuje się kompleksową obsługą na rzecz podmiotów profesjonalnych, w tym w zakresie compliance, oraz postępowań sądowych i administracyjnych w szczególności dla Banków oraz instytucji finansowych.

Świadczy pomoc prawną w ramach szeroko pojętej polityki compliance w podmiotach gospodarczych, w tym dokonuje audytów i kontroli, tworzy procedury, prowadzi szkolenia oraz reprezentuje klientów w postępowania przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar crime.

Reprezentuje ‎przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych (także w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych), cywilnych, karnych, karnoskarbowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, przed organami administracji publicznej jak również przez instytucjami UE oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Posiada ogromne doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności oraz reprezentowania Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi oraz organami ochrony prawnej.

Świadczy usługi prawne dla firm ubezpieczeniowych, w szczególności w odniesieniu do OWU, spraw konsumenckich, relacji z KNF, a także zagadnień prawa odszkodowawczego.

0.235s / 5926.55 kB / 216 inc