NASZ Zespół
Mateusz Frączek
ASYSTENT

JĘZYKI:
polski, angielski

EDUKACJA:
Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierunek socjologia (licencjat)

Uniwersytet Warszawski, kierunek administracja (magisterium)

KONTAKT:
M: 48 789 494 125

E: m.fraczek@orlikpartners.com

Mateusz Frączek jest absolwentem studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuję się tematyką dotyczącą prawa administracyjnego, stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk studenckich w instytucjach III-ego sektora m. in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w dziale Public Relations.

0.209s / 5964.07 kB / 216 inc