NASZ Zespół
Olga Chrzanowska-Wal
RADCA PRAWNY | PRAWNIK

JĘZYKI:
polski, angielski

CZŁONKOSTWO:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

EDUKACJA:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

KONTAKT:
M: +48 798 168 289

E: o.chrzanowska-wal@orlikpartners.com

Radca prawny Olga Chrzanowska-Wal świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi prawne dla przedsiębiorców z branży bankowej oraz ubezpieczeniowej. Projektowała mechanizmy zwalczania
i przeciwdziałania naruszeniom prawa (compliance), posiada bogate doświadczenie w odzyskiwaniu wierzytelności, uzyskiwaniu odszkodowań, zadośćuczynień oraz
w ochronie dóbr osobistych. Udziela pomocy prawnej w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, jak również
w pozostałym spektrum spraw z zakresu prawa rodzinnego i rzeczowego. Ukończyła certyfikowany kurs „Specjalista Compliance Officer” oraz certyfikowane szkolenie „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

0.802s / 9380.42 kB / 216 inc