NASZ Zespół
Paulina Grunt-Piekarska
ADWOKAT | SENIOR COUNSEL

JĘZYKI:
polski, angielski

CZŁONKOSTWO:
Izba Adwokacka w Warszawie

EDUKACJA:
Uczelnia Łazarskiego (Magister Prawa, 2017)

KONTAKT:
T: + 48 572 304 163

E: p.grunt-piekarska@orlikpartners.com

Paulina specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, ze szczególnym uwzględnieniem procesowej obsługi klientów z sektora finansowego, reprezentując jedną z czołowych instytucji finansowych w kraju w sporach z kredytobiorcami. Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego, świadcząc bieżącą obsługę prawną dla wiodącego wydawcy na rynku mediów oraz podmiotów indywidualnych.

Paulina świadczy także usługi doradztwa z zakresu prawa pracy we wszystkich aspektach szeroko rozumianych spraw pracowniczych, z uwzględnieniem procesu rekrutacji, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sporów pracowniczych.

Paulina brała udział w prowadzeniu szeregu postępowań cywilnych i karnych na wszystkich ich etapach, z uwzględnieniem postępowań mediacyjnych.

0.444s / 8075.68 kB / 216 inc