Life Science

Kompleksowo doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, ochrony zdrowia oraz spożywczej.

Bardzo dobra znajomość zarówno zagadnień prawa farmaceutycznego i medycznego, jak również rynku pozwala nam świadczyć doradztwo o wysokim poziomie bezpieczeństwa prawnego i skuteczności biznesowej.

Identyfikujemy ryzyka prawne, proponujemy rozwiązania, które je minimalizują i doprowadzają do osiągnięcia celów zgodnych z zamierzeniami klienta.

Doradztwo opieramy na podejściu interdyscyplinarnym – wyzwania regulacyjne rozwiązujemy korzystając z wiedzy i doświadczenia specjalistów, w tym z dziedzin transakcji, prawa korporacyjnego, własności intelektualnej, podatków, nieruchomości, a także sporów sądowych.

Skutecznie doradzamy:

  • na etapie wprowadzania produktów do obrotu, w procesie ich komercjalizacji i dystrybucji,
  • podmiotom z branży spożywczej przy wprowadzaniu produktu na rynek, w tym w kwestiach stosowania ograniczeń dystrybucji i handlu, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
  • w kwestiach związanych ze znakowaniem, reklamą i promocją.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, organami regulacyjnymi i nadzoru.

Prowadzimy spory z tytułu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, o podobieństwo opakowań produktów czy dotyczące reklamy sprzecznej z prawem.

Świadczymy doradztwo korporacyjne na rzecz firm farmaceutycznych, biotechnologicznych czy spożywczych, w tym przygotowujemy projekty umów i obsługujemy transakcje.

0.275s / 8029.09 kB / 215 inc