NASZ Zespół
Monika Puszka
ADWOKAT | STARSZY PRAWNIK

JĘZYKI:
polski, angielski

CZŁONKOWSTWO:
Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie

EDUKACJA:
KUL (Magister prawa);
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – studia podyplomowe: Audyt Wewnętrzny w Administracji i Przedsiębiorstwach
Wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW, 2021)
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – studia podyplomowe: Prawo podatkowe

KONTAKT:
T: +48 519 503 355

E: m.puszka@orlikpartners.com

Monika Puszka jest adwokatem z ponad 11 – letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych między innymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów kredytu.

Brała udział w prowadzeniu szeregu postępowań cywilnych oraz karnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem postępowania mediacyjnego.

Doświadczenie Moniki w sprawach karnych obejmuje w szczególności sprawy związane z przestępstwami drogowymi oraz przestępstwami gospodarczymi.  

Monika rozwija swoje kompetencje w obszarze audytu wewnętrznego (IT) oraz ochrony danych osobowych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.

0.309s / 5916.09 kB / 216 inc