NASZ Zespół
Monika Puszka
ADWOKAT | STARSZY PRAWNIK

JĘZYKI:
polski, angielski

CZŁONKOWSTWO:
Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie

EDUKACJA:
KUL (Magister prawa, 2002); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – studia podyplomowe: Audyt Wewnętrzny w Administracji i Przedsiębiorstwach, Wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW, 2021)

KONTAKT:
T: +48 519 503 355

E: m.puszka@orlikpartners.com

Monika Puszka jest adwokatem z ponad 9 – letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizując się w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń z umów powiązanych z walutami obcymi (tzw. „spory frankowe”).

Monika brała udział w prowadzeniu szeregu postępowań cywilnych oraz karnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem postępowania mediacyjnego.

W zakresie spraw karnych Monika posiada doświadczenie, w szczególności w sprawach związanych z przestępstwami drogowymi.  

0.278s / 9379.70 kB / 216 inc