NASZ Zespół
Paweł Kochańczyk
RZECZNIK PATENTOWY | STARSZY PRAWNIK

JĘZYKI:
angielski

CZŁONKOSTWO:
Polska Izba Rzeczników Patentowych

EDUKACJA:
magister prawa
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski)

KONTAKT:
T: + 48 780 061 120

E: p.kochanczyk@orlikpartners.com

Paweł zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jak również w postępowaniach sądowo-administracyjnym, a także w sprawach naruszeń praw własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

0.315s / 8070.27 kB / 216 inc